Özyavru Ofis Binası

  • Konum : Bornova, İzmir
  • Yıl : 2010
  • Durum : Tamamlandı
  • Toplam Alan : 1.440 m2

İzmir Bornova sanayi bölgesi, kent merkezinden dışarıya doğru itilen sanayi yapılarının yoğunluk katacağı öngörülen bir bölge.

Zamanla kent büyüdükçe, bu sanayi bölgesi kente dahil olmaya yapılar ise sanayi yapılarına ek olarak ofis binalarına dönüşmeye başladı. Arsa, İzmir’in pekçok yerinden kolayca ulaşılabilen 400 metrekarelik konumunun yanında, düz topografyası ile de ofis yapıları için kendini olanaklı kılıyor. Yapı ofis fonksiyonu ile tasarlanırken bulunduğu bölgedeki yapılar için alternatif olması ve hatta çekici modern özellikleri kendinde toplaması mimari proje yaklaşımını geliştiren veriler oldu. Tasarımın önemli bir verisi, bölgenin gelecekteki gelişimi ön planda tutularak uzun ömürlü çağdaş görünümlü bir yapı tasarlanması iken alınan tasarım kararlarıyla yapının ana omurgasının da işlevsel olarak iyi çalışır olması kabuğun nasıl olursa olsun, yapının işlerliğini kaybetmeyeceğini gösterdi. Bildik ofis yapılarının da temel sorunsalı olan açıklık-kapalılık ikilemi tasarımın ana girdisi oldu. İç hacimlerde kapalı olması beklenen alanlarda kimi yerde şeffaflaşan, yarı açık hale gelen ofis hacimleri ile görsel geçirgenlik sağlandı. Bu görsel geçirgenlik cephede de kolayca takip edilebilir halde sakin bölücü yatay çubuklarla hareket verilerek ortaya kondu. Yapının bir ve ikinci katlarında ana yönetim ve idari hacimler, üst katta da açık ofis ve toplantı odaları konumlandırıldı. İç hacimde mahremiyet gerektirmeyen alanlar da galeri boşluğundan takip edilebilir bir planlamaya tabi tutuldu. Oluşturulan yerleşim şeması, bir yandan işlevsel ilişkilerin ve manzara açılımlarının ekseninde gelişti; diğer yandan da bu verileri destekleyen kitlesel yatay parçalanma denemesine gidildi. Gereğinden fazla parlayan bir cephe dokusu yerine, hafifleştirilmiş etki veren, ahşap malzemenin doğal görünümünden destek alan, endüstriyel görünümden uzak durabilen bir cephe malzeme seçimi yapıldı. Yapı spesifik gece aydınlatması ile elektrik üreten bir firmanın ofis binası olarak üretildiğini belli eder niteliğe getirildi.