Alsancak Otel

  • Konum : Alsancak, İzmir
  • Yıl : 2008
  • Durum : Devam Ediyor
  • Toplam Alan : 2.650 m2

Proje arazisi İzmir kentinin önemli fuar bölgesi olan Basmane’de konumlanıyor ve bu özelliği ile ziyaretçi sirkülasyonu açısından avantajlı bir konumda bulunuyor.

Fuar yapısı böylesi bir şehir merkezi oteli için en önemli tetikleyicilerden biri. Civardaki yapısal dokuyu birbirini tekrar eden oteller oluşturuyor. Yapının yerleşeceği arazi planlamasına göre ön cephenin epey dar kalması (7 metre) ve derinliğinse oransız olarak fazla olması (30 metre) problemine çözüm olarak ön ve yan cephede süreklilik sağlanarak yapının konrollü olarak daha geniş algılanması önerildi. Bu algı cephede karmaşık bir geometrik kompozisyon kullanılarak, hem yapıyı diğer bildik şehir oteli yapılarından ayıracak, hem de kesilmeyen ön/yan cephe birlikteliğiyle iki ayrı cephe tek bir bütün cephe gibi algılanmasını sağlayacaktır. Cephedeki bu karmaşık geometriyi hafifletmek ve geçirimli bir cephe oluşturmak için de olabildiğince cam kullanıldı. Bu bağlamda, civardaki 8-9 katlı yatay hareketlendirilmiş cepheleriyle süreklilik gösteren otel yapıları, cadde aksının köşe noktasında bu proje ile kesilecek ve bölgenin kimliği için olumlu anlamda dinamik bir tanım oluşturacaktır. Fuar ziyaretçileri tarafından kullanımının yoğun olacağı düşünülen otel yapısı, farklı şeyler görmek için kente gelenleri beklemedikleri bir düzenlemeyle kaplanmış cephesi olan bu yapıyla karşılaştıracaktır. Cephedeki geometrik form düzenlemesinin iç hacimde mümkün kılacağı gölgeler cephe düzenini içerde de takip etmemizi sağlayacaktır.