I.F. Evi

  • Konum : İzmir, Çeşme
  • Yıl : 2010
  • Durum : Tamamlandı
  • Toplam Alan : 300 m2

Projenin kavramsal çerçevesini olus¸tururken, bölgenin cogˆrafi kos¸ulları ve iklim özelliklerinden kaynaklanan potansiyeller, tasarım sürecinin önemli birer verisi olarak devreye girdi.

Tasarım süreci boyunca, ailenin güncel gereksinimlerine uyum sagˆlayacak bir konut tasarlanması hedeflendi. I·F evi arazisi, I·zmir Çes¸me’de çevresinde yazlık konut bloklarının bulundugˆu Mamur Baba bölgesinde yer almaktadır.Sıcak iklim, gündelik yas¸antının dıs¸arıda geçmesine olanak sagˆlayan açık/yarı açık mekanların, gölgeli ve serinlikli genis¸ terasların tasarlanmasının yolunu açtı. Kapalı alanlara dair ihtiyaçlar ise, imar kos¸ullarının tarif ettigˆi büyüklük, mesafe ve alan tanımlamalarına uygun olarak epey dar bir parsel üzerinde tasarlandı. Yapıda ve peyzajda dogˆal tas¸ ve ahs¸ap malzemenin kullanılması, yapay tattan uzak tasarım çabamıza katkı koyan bir karar olarak ortaya çıktı. Yer kotundan bas¸layıp, çatıya kadar devam eden ceopan kaplı s¸eritle; yapının tek bir kütleden ziyade yatay platformla bölünmüs¸ parçalı ve daha hafif algılanması sagˆlandı. Cephedeki hareketleri takip eden bir organizasyonla, ihtiyaca uygun yerles¸im s¸emaları dahilinde bir araya gelen iç mekanlar tasarlandı. Cephedeki hareket s¸ekil degˆis¸tirerek veranda, saçak, çatı hatta bazı iç mekanlardaki formlara dönüs¸tü. Cephe hareketi ve manzara açılımına bagˆlı kurgulanan geçirgenlikle, bildik ‘tek ev’ fenomeninin kırılıp, kitlesel parçalanma ve dıs¸ mekan-iç mekan sürekliligˆinin sagˆlanması hedeflendi. I·ç mekanda, özellikle strüktürel bir eleman olan merdivende ve digˆer detaylarda incelikli bir biçimde tasarlanan narin ögˆelerin ve malzemelerin, bir tür hafiflik hissiyatı olus¸turmaları öngörüldü. Merdiven malzemesinin uçuculugˆu hatta huzursuz ediciligˆi, projenin kavramsal çıkıs¸ noktalarını besliyor olması açısından, bizim için olumludur. Bodrum katta tasarlanan hamam ve spa üniteleri projenin cazibe unsurlarından biri olarak düzenlendi. Banyoda cephe hareketini izleyen corian malzeme ile yapılmıs¸ evye de iç-dıs¸ mekan sürekliligˆi fikrimizi destekler nitelikte ortaya çıktı. Yapının her yönden açık, s¸effaf cephelerinin varlıgˆı ile iç mekanda dogˆal yollarla ıs¸ık, hava ve rüzgar alınmasının sagˆlanmasının yanı sıra, dıs¸ mekanlarda da yine manzaraya açık s¸ekilde konumlanan gölgeli ve serinlikli teraslarla sagˆlıklı yas¸am alanları olus¸turuldu.